About Us

Duahijab.net menyediakan pelbagai jenis maklumat untuk membantu rakyat Malaysia mencari produk kewangan terbaik.

Duahijab.net juga menyediakan akses data ke ribuan produk kewangan secara percuma untuk memudahkan rakyat Malaysia membuat keputusan kewangan yang tepat.

Misi Duahijab.net adalah untuk membantu rakyat Malaysia lebih memahami produk kewangan. Kerana, selalunya maklumat produk kewangan sangat sukar dicari dan sukar difahami.

Di samping itu, Duahijab.net juga membantu rakyat Malaysia dalam mendapatkan produk kewangan yang ideal dengan memerhatikan semua perkhidmatan yang ditawarkan oleh institusi kewangan.